Zamek w Sztumie

Zamek w Sztumie

Zamek krzyżacki w Sztumie został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku, a dokładnie w latach 1326-1335. Zamek został zbudowany w niecałe dziesięć lat, co i tak na owe czasy bardzo szybko.

Zamek w Sztumie został wybudowany w stylu gotyckim tak jak zdecydowana większość zamków na terenie Państwa Zakonu Krzyżackiego.
Zamek jest usytuowany pomiędzy dwoma jeziorami: Zajezierskim oraz Barlewickim.
Zamek w Sztumie był zamkiem wójtów krzyżackich, którzy posiadali szerokie kompetencje sądownicze, w nowo powstałych jednostkach administracyjnych pełnili rolę dzisiejszego starosty danego miasta na prawie magdeburskim.

Po wojnie trzynastoletniej polsko-krzyżackiej oraz po postanowieniach drugiego pokoju toruńskiego zamek został przyłączony do Państwa Polskiego.
Zamek Sztumski przez ponad 300 lat był siedzibą polskich starostów. Zamek został w znacznym stopniu zniszczony, w wyniku wojen polsko-szwedzkich. Po pierwszym rozbiorze Polski został przyłączony do państwa Pruskiego.

W drugiej połowie XIX wieku władze Pruskie postanowiły częściowo rozebrać zamek, na piwnicach skrzydła południowego nadbudowano budynek sądu i więzienia.

Dla ciekawostki dodam, że zamek w okresie średniowiecza pełnił rolę letniej rezydencji wypoczynku dla Wielkich Mistrzów, którzy często chorowali na kamicę nerkową głównie z powodu niezbyt czystej wody pitnej w stolicy Państwa Krzyżackiego - Malborku. Zamek Sztumski posiadał studnię i wodę o właściwościach leczniczych, dzięki której Wielcy Mistrzowie Krzyżaccy mogli podreperować swoje dolegliwości zdrowotne.

Zamek Sztumski jest bardzo silnie związany z postacią Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena, który posiadał na terenie zamku swój prywatny folwark zwierzęcy hodował lwy i wielbłądy. Do dzisiejszych czasów zachowały się dwa skrzydła przebudowane w XIX wieku, w północnym narożu kikut wieży więziennej, w narożu północno-zachodnim pozostałości wieży bramnej, oraz mury obwodowe.

Zamek Sztumski od niedawna jest siedzibą oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku.

Zobacz więcej zdjęć