Pokrzywno

Pokrzywno

Historia tej niewielkiej miejscowości położonej na terenie gminy Gruta w powiecie Grudziądzkim rozpoczyna się na początku pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to ziemia chełmińska została opanowana przez Krzyżaków w celu chrystianizacji Prus. Szybka ekspansja i podbijanie ziem Pruskich spowodowała, że Krzyżacy postanowili wybudować zamek murowany, był to zamek komturów krzyżackich. Byli oni wyższymi zwierzchnikami krzyżackimi, sprawowali władzę nad kilkoma zamkami, oraz mieli prawo do głosowania i wyboru nowego mistrza krzyżackiego (konklawe).
Pierwszym komturem zamku w Pokrzywnie według kronik Piotra z Duisburga był Henryk Brabantczyk.
Pokrzywno nosiło nazwę Engelsburg co oznaczało z języka niemieckiego Góra Aniołów.

Małą ciekawostkę stanowi dzisiejszy herb gminy Gruta, na którym widnieje postać Anioła.

W bitwie pod Grunwaldem zginął komtur z Pokrzywna Burchard von Wobecke. Zamek został zdobyty na krótko przez rycerzy Polskich, po czym został odbity przez Krzyżaków.

Ciekawą sprawą, lecz bardzo istotną był fakt, że komturem, który sprawował władzę nad tym zamkiem był były Wielki Mistrz Krzyżacki Henryk von Plauen. Został on zdegradowany po zamachu stanu, a następnie przeniesiony do komturii w Pokrzywnie. Henryk von Plauen zanim został Wielkim Mistrzem krzyżackim był komturem Świecia i nie brał udziału w bitwie pod Grunwaldem, a to ze względu na przewidywany atak na zamek ze strony wojsk Polskich. Henryk von Plauen poinformowany o wielkiej klęsce krzyżaków pod Grunwaldem postanowił szybko wyruszyć ze swoim wojskiem w stronę Malborka. Kierował on udaną obroną zamku, po czym wobec braku konkurencji postanowił sam się ogłosić Wielkim Mistrzem, co w niedalekiej przyszłości przysporzyło mu wielu przeciwników. Henryk von Plauen będąc komturem Pokrzywna postanowił zmodernizować system obronny zamku. Unowocześnił strzelnice, oraz podwyższył mury obronne.

Po wojnie trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim, oraz po postanowieniach drugiego pokoju toruńskiego ziemia chełmińska została wcielona na ponad 300 lat do państwa Polskiego, aż do pierwszego rozbioru, kiedy ziemia chełmińska została wcielona do zaboru Pruskiego.
Ciekawym faktem, który miał miejsce w latach 1626-1630, jest to, że w byłej warowni zamkowej mieszkały siostry Norbertanki sprowadzone z Żukowa.

Zamek w Pokrzywnie doznał poważnych zniszczeń podczas Potopu Szwedzkiego.

Po pierwszym rozbiorze władze Pruskie postanowiły zamek rozebrać, a część cegieł wykorzystano do budowy cytadeli Grudziądzkiej. Z czasem doprowadziło to do protestu ze strony biskupa chełmińskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ziemia Chełmińska po blisko 150 latach powróciła do macierzy.

W roku 1934 władze konserwatorskie uznały ruiny zamku jako zabytek.

Po drugiej wojnie światowej, w roku 1965 nastąpiła przebudowa drogi, która doprowadziła do wyburzenia części ruin muru zamkowego.

Dziś ruiny zamku są w rękach prywatnego właściciela.

Zobacz więcejzdjęć