OgrodzieniecOgrodzieniec koło Kisielic

Na początku była to mała osada, która ma swój epizod w kartach historii. Ostatnie lata przed swoją śmiercią zamieszkał tu prezydent Rzeszy Niemieckiej Paul von Hindenburg na swoich posiadłościach ziemskich. Zanim został prezydentem, sławę uzyskał w czasie Pierwszej Wojny Światowej, w bitwie prusko-rosyjskiej, broniąc skutecznie Prus wschodnich. W roku 1933 podupadający już na zdrowiu Paul Hindenburg przekazuje władzę Adolfowi Hitlerowi, który jeszcze dzień przed śmiercią Paula von Hindenburga połączył stanowiska prezydenta i kanclerza w jeden urząd. Sam Paul jednak niechętnie wyrażał się o swoim następcy, mówiąc o nim z pogardą.

2 sierpnia 1934 roku zmarł Paul von Hindenburg. Został pochowany we wsi Sudwa na przedmieściach Olsztynka. Władze Niemieckie chciały pochować tam zmarłego prezydenta dla upamiętnienia wygranej bitwy z Rosją. Jednak nie było to jego ostatnią wolą. W czasie drugiej wojny światowej wycofująca się armia Niemiecka w ucieczce przed Armią Czerwoną w ostatniej chwili ekshumowała trumnę prezydenta, a sam pomnik mauzoleum Niemcy wysadzili w powietrze. Trumnę prezydenta przewieziono do Marburga i w kościele świętej Elżbiety ponownie pochowano.
Wieś Ogrodzieniec wraz z dworem, na którym zamieszkiwał Paul von Hindenburg pod koniec wojny została splądrowana a następnie podpalona przez Rosjan. Ostatnim zarządcą posiadłości prezydenta był jego syn generał-porucznik Oscar von Beneckendorf und von Hindenburg.

Sama wieś Ogrodzieniec została założona już w średniowieczu przez niejakiego Albrechta. Wojny Polsko Krzyżackie doprowadziły do prawie całkowitego zniszczenia wsi, która przez dłuższy okres musiała się podnosić z upadku. Jeszcze do roku 1545, jak podają niektóre źródła wieś liczyła tylko dwóch mieszkańców. Po tym niedługim okresie przeszła w posiadanie rodu Polenzów. Na początku wieku XVIII wioska była we władaniu rodziny Beneckendorfów-Hindenburg. Pod koniec XVIII wieku wieś stała się wsią szlachecką liczącą 24 domy. Do roku 1934 wieś była własnością wspomnianego wcześniej prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga.

Dziś możemy zobaczyć resztkę ruin posiadłości majątku ziemskiego Paula Hindenburga. Wieś Ogrodzieniec nie wyróżniałaby się niczym nadzwyczajnym gdyby nie fakt, że mieszkał tu w pałacu przez ostatnie lata Paul von Hindenburg. Sam Adolf Hitler odwiedził Ogrodzieniec osiem razy.