Toruń

Toruń

Miasto Toruń zostało założone w pierwszej połowie XIII wieku, w 1230 roku za panowania Krzyżaków. Krzyżakom zależało nie tylko na ekspansji militarnej, ale również na położeniu ekonomicznym.

Miasto Toruń było jednym z najbogatszych miast w okresie średniowiecza, zwłaszcza od XIV do XVI wieku. Był to złoty okres rozkwitu tego pięknego miasta. Miasto Toruń zostało przyłączone do Rzeczpospolitej w drugiej połowie XV wieku po drugim pokoju toruńskim. W dużym stopniu przyczynił się do tego bunt mieszczan, którzy sprzeciwili się wysokim podatkom na rzecz zakonu krzyżackiego, który po klęsce poniesionej przez krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem długo walczył z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym zakonu.

Miasto Toruń, kiedy już należało do Polski, w znacznym stopniu finansowało wojny z Zakonem Krzyżackim. A to dlatego, że miasto było bogate handlowało, jako członek Hanzy zbożem za które otrzymywało gigantyczne pieniądze. Wzdłuż dzisiejszego Bulwaru Filadelfijskiego przepływały statki z całej Polski płynące wzdłuż Wisły, oraz z całego Bałtyku. Intensywny rozwój miasta wynikał z szerokich kontaktów gospodarczych jako pośrednik w handlu pomiędzy wschodnią i zachodnią Europą.

Miasto Toruń było jednym z najbogatszych miast Polski do kresu czasów Potopu Szwedzkiego. Po tym okresie miasto doznało bardzo dużych zniszczeń, podupadło płacąc wysokie kontrybucje po zajęciu miasta przez Szwedów. Po tym okresie miasto nie wróciło już do dawnych czasów świetności. Po drugim rozbiorze Polski Toruń znalazł się pod zaborem Pruskim.

Spośród najbardziej znanych i zasłużonych mieszczan Torunia był Mikołaj Kopernik - wielki uczony astronom. Do dziś historycy zastanawiają się, jakiej narodowości był Mikołaj Kopernik - Polskiej czy Niemieckiej. Jedno jest pewne - był zasłużonym Torunianinem.

Toruń był jedną z najważniejszych twierdz Rzeczpospolitej, oraz wielkim ośrodkiem kulturalnym. Miał prawo do bicia własnej monety, słynął także z wielu swobód obywatelskich i zamożności mieszkańców. Miasto ukształtowała bogata i burzliwa historia. Każda ze swych epok począwszy od gotyku odcisnęła swoje ślady. Dziś Toruń to drugie miasto, zaraz po Krakowie, w którym znajduje się bardzo dużo zabytków (gotyk ceglany).

Do dziś możemy podziwiać Toruń w całej okazałości, ponieważ przetrwał szczęśliwie dwie wojny światowe. Miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego było stolicą województwa pomorskiego. Miasto słynie do dziś z pierników, które są kojarzone przez turystów z Toruniem.
Miasto jest stolicą Ziemi Chełmińskiej, graniczącej z Kujawami.

Dziś Toruń jest 20 miastem w Polsce pod względem liczby ludności.

Zobacz więcej zdjęć