Sosnówka

Sosnówka

Sosnówka to mała wioska pomennonicka położona na terenie powiatu Grudziądzkiego, licząca obecnie około 200 mieszkańców.

Pod koniec XVII wieku został tam założony cmentarz dla osadników holenderskich, którzy przybyli do Polski w drugiej połowie XVI wieku za panowania ostatnich Jagiellonów. Prześladowani byli w swojej ojczyźnie głównie za sprawą prześladowań religijnych, oraz unikali służby wojskowej, co również prowadziło do prześladowań i musieli szukać azylu w innych krajach bardziej tolerancyjnych.
Mennonici byli wyznania protestanckiego, była to ludność pracowita i bardzo religijna uważali Biblię jako spis zasad, którymi trzeba się kierować w życiu codziennym.
Należy wspomnieć, że osadnicy holenderscy mogli zamieszkiwać na danych terenach, ale bez prawa do zakupu ziemi na własność, mogli kultywować swoją religię, oraz tradycje.
Mennonici zajmowali się osuszaniem terenów podmokłych, budową wałów przeciwpowodziowych, oraz rolnictwem czerpiąc z niego korzyści.

Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Polski znajdowało się 6 gmin pomennonickich, wnosząc bardzo ciekawą kulturę budownictwa gospodarstw oraz ciekawy styl nagrobkowy.

Niestety okres II wojny światowej nie był szczęśliwym okresem, ponieważ ludność pochodzenia pomennonickiego wraz z ludnością niemiecką musiała opuścić te tereny.
Do dzisiejszych czasów w okolicach Grudziądza wzdłuż Wisły zachowało się wiele gospodarstw i cmentarzy pomennonickich zwłaszcza na terenie gminy Dragacz.
Dla ciekawości mogę dodać, że niektóre zbory pomennonickie przejął kościół rzymsko-katolicki np. w Wielkim Lubieniu (gmina Dragacz).

Na koniec chciałbym dodać kilka informacji o samym cmentarzu.
Jest on położony przy głównej drodze z Grudziądza do Chełmna, na niewielkim wzniesieniu, niedaleko byłej szkoły ewangelickiej.
Cmentarz jest dobrze oznaczony, przy ulicy jest tablica informacyjna, czytelna.
Natomiast tablice nagrobkowe są tylko częściowo czytelne.
Na terenie cmentarza istnieją dwie krzyżujące się aleje. Na cmentarzu w Sosnówce byli również chowani kapłani ewangeliccy tutejszego zboru. Najstarszy pochówek pastorów jest z 1691 roku, a najmłodszy z 1860 roku.

Zobacz więcej zdjęć