ChełmnoChełmno

Historia tego pięknego miasta zaczyna się w okresie średniowiecza, a dokładnie w pierwszej połowie XIII wieku, po sprowadzeniu Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego w celu chrystianizacji Prus. Miasto Chełmno nosiło nazwę Kulm - z języka niemieckiego.
Dla ciekawości mogę dodać, że Chełmno miało być stolicą państwa zakonu krzyżackiego lecz szybka ekspansja oraz podbijanie ziem i lepsze usytuowanie terenu zadecydowało, że Malbork został stolicą Zakonu Krzyżackiego.


Pierwotnie gród Chełmiński znajdował się na górze świętego Wawrzyńca, w pobliżu znajduję się jezioro Starogrodzkie.
W okresie średniowiecza Chełmno, było głównym miastem zakonu krzyżackiego, znajdowała się tam siedziba komturii. Po drugim pokoju toruńskim, miasto zostało wcielone na ponad 300 lat do Polski. Chełmno po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w granicach Prus.

W XIX wieku miasto się prężnie rozwijało: powstał tu browar oraz cegielnia. W czasach zaboru niemieckiego ze względu na dobre położenie strategiczne powstał tu stały garnizon wojskowy.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na mocy postanowień traktatu wersalskiego cała ziemia Chełmińska wróciła po blisko 150 latach do macierzy (dokładnie 22 stycznia 1920 roku).

W okresie dwudziestolecia międzywojennego miasto rozwijało się dość prężnie: rozbudowano sieć wodociągową, odnowiono kościół farny, w którym znajdują się relikwie świętego Walentego (patron zakochanych), w kościele tym znajduje się też głowa jelenia, która pełniła rolę barometru wskazując, jaka będzie pogoda w danym dniu.

Okres drugiej wojny światowej nie spowodował większych zniszczeń wojennych, a to ze względu na to, że w tym mieście urodził się niemiecki generał Heinz Guderian, który był generalnym inspektorem wojsk pancernych. Postanowił zdobyć miasto kosztem jak najmniejszego zniszczenia. W czasie okupacji Niemcy w lesie w pobliskich Klamrach wymordowali polską elitę a także miejscowych Żydów Chełmińskich.
Po drugiej wojnie światowej w Chełmnie powstało kilka zakładów przemysłowych np. Fabryka akcesoriów meblowych FAM oraz zakłady Ursus. Wybudowano tu osiedla bloków, które dzięki dobremu umiejscowieniu na obrzeżach nie zakłóciły zabytkowej panoramy miasta.

W chwili obecnej miasto liczy około 20 tysięcy ludności, pełni rolę miasta turystycznego, a to ze względu na bardzo dużo zabytków jak i na piękny układ kamienic.
Miasto Chełmno jest miastem zakochanych. 14 lutego co roku odbywają się tu liczne koncerty na rynku miasta.

Na terenie miasta funkcjonuje bractwo rycerskie. Wraz z bractwem rycerskim z Świecia kultywują do dziś tradycje rycerskie z okresu średniowiecza.
Mieszkańcy Chełmna często sobie żartują, że mają najpiękniejszy widok na Świecie -mam tu na myśli sąsiednie miasto, które leży po drugiej stronie Wisły .

Osobą znaną i zasłużoną dla miasta Chełmna był lekarz, chirurg Ludwik Rydygier, który przeprowadził pierwszą operację na świecie w 1880 roku z częściowego wycięcia żołądka z nowotworem.

Zobacz więcej zdjęć