Jagarzewo

Jagarzewo

Jagarzewo to niewielka wieś licząca około 560 mieszkańców, położona w województwie warmińsko- mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo. Na terenie wsi znajduje się niewielki cmentarzyk ewangelicko- prawosławny z początków pierwszej wojny światowej. Wieś i okolica były terenem działań wojennych pomiędzy Cesarstwem Niemieckim, a Imperium Rosyjskim.
Nieudolność dowódców Rosyjskich spowodowała nie tylko wielką klęskę, lecz również załamanie wśród dowódców Rosyjskich np. generał Samsonow na wieść o ogromnej klęsce dokonał samobójstwa.

Na koniec chciałbym dodać kilka bardzo istotnych informacji na temat samego cmentarza.
Na cmentarzu znajdują się dwie zbiorowe mogiły, w których spoczywa siedemnastu żołnierzy armii niemieckiej (w tym trzynastu znanych nazwiska). W jednym grobie zbiorowym jest pochowanych sześciu żołnierzy armii rosyjskiej poległych w dniach 28-30 sierpnia 1914 roku. Pochowani żołnierze armii rosyjskiej przynależeli do rozbitego pod Nidzicą XIII Korpusu dowodzonego przez generała Klujewa.
Pochowani są również żołnierze niemieccy, którzy przynależeli do I Korpusu dowodzonego przez generała Hermanna von François'a.

Cmentarzem opiekują się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.