Olsztyn

Olsztyn

Historia tego pięknego miasta zaczyna się jeszcze w okresie średniowiecza, za panowania zakonu krzyżackiego. W wyniku podbojów i ekspansji ziem Pruskich w celu chrystianizacji tych ziem Krzyżacy postanawiają zaraz na początku drugiej połowy XIV wieku założyć miasto. Jeszcze przed nadaniem praw miejskich osadę założył wójt krzyżacki Henryk von Luter. Krzyżacy postanowili tam wybudować kościół, ratusz oraz inne struktury ważne dla miasta. W granicach miasta powstały liczne fortyfikacje obronne, dzięki czemu miasto mogło spokojnie się rozwijać.

Olsztyn w dziejach historii był areną wojen pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Polską. W dziejach burzliwych wojen miasto często przechodziło z rąk do rąk raz stając się miastem uznającym władzę raz krzyżacką, a raz polską.

W wyniku postanowień drugiego pokoju toruńskiego, a właściwie po buncie mieszczan, którzy protestowali przeciw rządom zakonu krzyżackiego, który nakładał coraz to wyższe podatki, miasto przekazane zostało polskiemu królowi wraz z ziemią pomorską, oraz ziemią warmińską na ponad 300 lat, aż do pierwszego rozbioru w roku 1772, kiedy to Olsztyn został wcielony do zaboru pruskiego. W pierwszych latach, kiedy Olsztyn stał się polskim miastem narastały konflikty o wyższe stanowiska urzędowe.
Jednym z najbardziej znanych osobistości tamtego okresu był Mikołaj Kopernik, który dowodził udaną obroną zamku przed najazdami krzyżackimi. Ostateczny kres wojen polsko-krzyżackich przyniósł pokój na dłuższe lata. Uwieńczeniem tego był Hołd Pruski złożony przez ostatniego Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Albrechta Hohenzolerna królowi Polskiemu Zygmuntowi Staremu. Po tym okresie nastąpił rozwój miasta.

Wiek XVII nie był pomyślnym okresem dla miasta, ponieważ był okresem wojen Polsko-Szwedzkich, które doprowadziły do znacznych zniszczeń. Natomiast okres Zaboru Pruskiego przyczynił się do szybszego rozwoju przemysłu i handlu.
W pierwszych latach XIX wieku stacjonował tu Napoleon Bonaparte wraz ze swoimi wojskami, idąc na wojnę z Rosją. Za panowania burmistrza Jakuba Rarkowskiego wykopano szereg studni, wybrukowano ulice, oraz postawiono uliczne latarnie, a liczba mieszkańców dwukrotnie wzrosła. Dzięki temu miasto Olsztyn stało się trzecim miastem co do liczby ludności na Warmii. Do dalszego i jeszcze szybszego rozwoju miasta przyczyniło się wybudowanie nowego węzła kolejowego powstałego zaraz pod koniec XIX wieku. Politykę dalszego rozwoju miasta kontynuował Oskar Belian. Z jego inicjatywy wybudowano garnizon wojskowy Prus, a w mieście powstał nowoczesny system wodociągowo-kanalizacyjny. Poprowadzono w mieście instalacje gazową, oraz elektryczną.
Pomimo zaborów Polacy walczyli o wolność. Pod koniec XIX wieku powstała Gazeta Olsztyńska.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego przeprowadzono plebiscyty o przynależności miasta do Polski lub Niemiec. Niestety Polacy przegrali druzgocąco, ponieważ aż 95 procent mieszkańców Olsztyna opowiedziało się za pozostaniem w państwie niemieckim. Pomimo tego Polacy nie poddawali się: założyli Dom Polski oraz Polską Szkołę Katolicką Ludową.
Olsztyn, krótko przed wybuchem II wojny światowej liczył około 50 tysięcy ludności. W wyniku działań II wojny światowej zginęło około 4 tysięcy ludności, zniszczono około jedną trzecią zabudowy Olsztyna. Pozostała ludność poniemiecka uległa przesiedleniu, a zastąpiła ją ludność napływowa z Wołynia oraz z Wileńszczyzny, dzięki czemu liczba ludności przekroczyła 30 tysięcy.
W kolejnych latach, kiedy Olsztyn został miastem wojewódzkim nastąpił szybki rozwój miasta.

Pod koniec lat 60 tych XX wieku wybudowano zakłady Stomil oraz zakłady przemysłu drzewnego i rolniczego. Po tym okresie powstawały liczne wyższe uczelnie.

Dzisiejszy Olsztyn liczy ponad 180 tysięcy ludności.

Zobacz więcej zdjęć