Dusocin

Dusocin

Historia tej niewielkiej miejscowości położonej w powiecie Grudziądzkim ma swój początek w okresie średniowiecza, a konkretniej za czasów panowania zakonu krzyżackiego. Pod koniec XIII wieku, a dokładniej w 1285 roku we wsi założono folwark krzyżacki - coś na podobę gospodarstwa rolnego, które należało do komturstwa grudziądzkiego.

Po drugim pokoju toruńskim, a wraz z jego postanowieniami, kiedy ziemię chełmińską przyłączono do Polski również i wieś Dusocin, która będzie należała do starostwa grudziądzkiego. Dla ciekawości mogę dodać, że we wsi można spotkać pozostałości chałup w typie pomennonickim dawnych osadników holenderskich, którzy byli prześladowani za wiarę, oraz za brak chęci do wstąpienia do armii, i w Polsce znaleźli swój azyl.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego wieś Dusocin była siedzibą komisariatu straży celnej. W Dusocinie ulokowano również placówkę straży granicznej.

Na koniec chciałbym dodać dla ciekawości, że we wsi Dusocin urodził się wybitny Polski chirurg, profesor doktor medycyny, był generałem brygady Wojska Polskiego. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu historycznego, kiedy to Ludwik Rydygier brał czynny udział w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów, gdzie zmarł i został pochowany na cmentarzu obrońców Lwowa.

W niedalekiej przyszłości we wsi Dusocin powstanie nowe muzeum Ludwika Rydygiera. Patronem szkoły podstawowej w Dusocinie jest Ludwik Rydygier.

W chwili obecnej Dusocin liczy około 4OO mieszkańców.