Iława

Iława

Iława to miasto położone nad Jeziorakiem - najdłuższym jeziorem w Polsce. Jezioro ma 27 km długości, jest szóste co do wielkości.

Historia tego pięknego miasta turystycznego ma początek w okresie średniowiecza, za panowania krzyżaków, którzy stopniowo podbijali ziemie Prus w celu chrystianizacji.
Iława otrzymała prawa miejskie zaraz na początku XIV wieku za panowania komtura Sieghonda von Schwarzburga. Pomimo licznych i burzliwych wojen polsko-krzyżackich, Iława nigdy w dziejach historii nie weszła w skład ziem Polskich - jedynie stanowiąc lenno Prus, które uznawało zwierzchnictwo króla Polskiego.

W okresie wojen Polsko-Szwedzkich Iława była areną walk o ujście Wisły, przez jakiś czas była miastem okupowanym przez Szwedów.
Jednak najlepszym okresem świetności tego miasta był przełom wieku XIX oraz XX wieku, kiedy to powstał tam ważny węzeł kolejowy umożliwiający dojazd do Gdańska i Malborka. W drugiej połowie XIX wieku wybudowano drogę wodną do Elbląga i Ostródy.
Na początku XX wieku założono wodociągi miejskie, gazownie, oraz ratusz miejski.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zostały przeprowadzone plebiscyty, które miały decydować o przynależności miasta do któregoś państwa. Niestety plebiscyty zostały druzgocąco przegrane przez Polskę, a miasto Iława weszła w skład państwa niemieckiego licząc 13 tysięcy ludności.
W okresie drugiej wojny światowej w Iławie znajdował się obóz pracy oraz obóz karny dla więźniów ze Sztumu.

W wyniku działań wojennych miasto Iława doznało bardzo poważnych zniszczeń, co doprowadziło do tego, że to miasto Susz stało się miastem powiatowym.

Po drugiej wojnie światowej, oraz po postanowień konferencji poczdamskiej Iława po raz pierwszy w dziejach historii weszła w skład terytorium Państwa Polskiego.

Po drugiej wojnie światowej nastąpiła stopniowo odbudowa miasta. W latach 80 - tych w Iławskim więzieniu byli internowani działacze Solidarności: Bronisław Geremek, Antoni Macierewicz, Ryszard Kalinowski, oraz wielu innych działaczy politycznych. W chwili obecnej Iława jest miastem turystycznym, ważnym ośrodkiem wypoczynkowym. Iława jest nazwana letnią stolicą jazu tradycyjnego.

Dla ciekawości mogę dodać, że z Iławy dopłynąć Kanałem Elbląskim aż do Morza Bałtyckiego.
Iława jest również unikatowym ośrodkiem szkolenia kapitanów żeglugi, który znajduje się nad jeziorem Slim.

W Iławie znajduje się Papieska Kalwaria Pojezierza Iławskiego a stacje drogi krzyżowej są w kształcie kajaków nawiązujących do dwukrotnego pobytu nad Jeziorakiem, po którym pływał kajakiem przyszły papież Jan Paweł II. Miasto Iława leży na terenie Zielonych Płuc Polski.
W mieście znajdują się również ośrodki religijne takie jak np. cerkiew prawosławna.

W Iławie nagrywano sceny serialu „Nowe przygody pana samochodzika”. Niemcy nazywali Iławę perłą Oberlandu, miastem najbardziej rozwijającym się na Warmii i Mazurach.

W chwili obecnej Iława liczy 33 tysiące ludności co czyni ją 4 miastem co do wielkości województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz więcej zdjęć