Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń

Zamek w Golubiu jest zamkiem krzyżackim, w którym władzę sprawował komtur krzyżacki (wyższy zwierzchnik). Zamek był wybudowany z zamysłem połączenia klasztoru i twierdzy. Budowa zamku krzyżackiego została ukończona w pierwszej połowie XIV wieku. Był to zamek przygraniczny, który był niejednokrotnie bezskutecznie atakowany przez króla Władysława Łokietka w latach 1330 i w 1332.

W bitwie pod Grunwaldem zginął komtur z Golubia - Mikołaj de Roder.

Postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego okazały się niekorzystne dla Polski: zamek w Golubiu wraz z Ziemią Chełmińską nadal pozostawał w rękach Zakonu Krzyżackiego.
W następnym konflikcie między Polską a Zakonem (który miał miejsce w roku 1422), w tak zwanej wojnie Golubskiej, król Władysław Jagiełło zdobył miasto, jednak pod koniec roku 1422 Krzyżacy zdołali odbić zamek. Szybko przystąpili do odbudowy zamku po wojnie.

Dopiero po wojnie trzynastoletniej z Zakonem i po postanowieniach drugiego pokoju toruńskiego cała Ziemia Chełmińska wraz Golubiem zostaje przyłączona do Państwa Polskiego na pond 300 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski.

Na początku wieku XVII król Zygmunt III Waza nadał starostwo Golubskie swej siostrze Annie, która zamieniła zamek w renesansowy pałac. Zamek stał się letnią rezydencją królewny.

Po pierwszym rozbiorze władze Pruskie postanowiły, aby część zamku zmienić na mieszkania dla swoich urzędników. Po wojnie francusko-pruskiej Golub znalazł się w granicach księstwa Warszawskiego.
Od roku 1815 Golub i Dobrzyń rozdzielała granica, tym razem pomiędzy dwoma zaborami: pruskim i rosyjskim. Golub i Dobrzyń były to wówczas dwie osobne miejscowości. Dopiero później, po drugiej wojnie światowej, zostały one połączone w jedną miejscowość: Golub-Dobrzyń.

Na początku XIX wieku w okresie wojen napoleońskich, w zamku mieścił się lazaret (szpital wojskowy). Po odzyskaniu niepodległości prze Polskę władze Polskie urządziły tu muzeum. Krótko przed wybuchem II wojny światowej wyremontowano na zamku kilka pomieszczeń. Po wojnie zamek został odbudowany i odrestaurowany.

Obecnie co roku odbywają się tu turnieje rycerskie. Dla ciekawości dodam, że w noc sylwestrową pojawia się postać Białej Damy, za którą się przebiera Miss Polonia.