Jamy

Jamy

Historia tego małego osiedla wojskowego rozpoczyna się w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, a więc dziesięć lat po zakończeniu drugiej wojny.
Powstała tu jednostka wojskowa, baza zaopatrzeniowa, magazyny paliw a wraz z tym małe osiedle wojskowe w powiecie Grudziądzkim, w gminie Rogóźno.
W miejscowości znajduje się również Nadleśnictwo Jamy oraz rezerwat przyrody.

W latach pięćdziesiątych, kiedy budowano jednostkę wojskową, odkryto przypadkowo wrak czołgu niemieckiego z okresu drugiej wojny światowej. Należy przypuszczać, że tu właśnie powstała baza wojskowa ze względu na dobry punkt strategiczny, gdyż przed okresem drugiej wojny światowej były to tereny przygraniczne z Niemcami. Już w okresie przedwojennym znajdowała się w pobliżu dawnej granicy z Niemcami Gajówka Jamy, w której stacjonował oddział straży granicznej.

Ciekawą zagadkę stanowi obecność do czasów obecnych niewielkiego cmentarzyka poniemieckiego, poewangelickiego z okresu drugiej połowy XIX wieku. Należy tylko przypuszczać, że mogła tu istnieć niewielka osada leśna. Kim byli Ewangelicy?

Jak każda miejscowość, tak i Jamy posiadają swoją legendę: nie daleko osiedla znajdował się legendarny wielki Kamień, będący zawsze gorący, i latem i zimą.
Jest też druga legenda, która powstała w latach osiemdziesiątych. Pewien żołnierz wartownik, będący na posterunku zastrzelił się z nieokreślonych przyczyn. Śmierć ta urosła do rangi legendy: a mianowicie każdemu wartownikowi, który pełnił wartę na tym posterunku, po północy ukazywała się postać białej damy z płaczącym dzieckiem. Podobno do dziś pojawia się i straszy wartowników będących w pobliżu tego posterunku po północy.

Obecnie osiedle zamieszkuje około 300 osób.

Zobacz więcej zdjęć