Twierdza GrudziądzTwierdza Grudziądz

O Twierdzy Grudziądzkiej można pisać wiele ciekawych rzeczy, którymi chętnie się z państwem podzielę.

Historia Twierdzy Grudziądz zaczyna się cztery lata po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy to Ziemia Chełmińska wraz z miastem Grudziądz znajdowało się pod zaborem Pruskim. Miasto Grudziądz miało ogromne znaczenie dla obrony nowych granic Prus wytyczonych po pierwszym rozbiorze Polski.
Władze Pruskie postanowiły wybudować twierdzę, której budowa pochłonęła dużą ilość pieniędzy jak i też rąk do pracy. Taką twierdzę budowano kilka lat. Niestety na budowlę tak wielkiego obiektu militarno- obronnego potrzeba było dużej ilości cegieł, a miejscowe cegielnie nie nadążały z potrzebnym materiałem. Skłoniło to władze Pruskie do pozyskania cegieł z ruin pobliskich zamków krzyżackich np. Radzynia Chełmińskiego, Pokrzywna, oraz Rogóźna zamku co zresztą w nie dalekiej przyszłości przyniosło wiele protestów mieszkańców tych wcześniej wspomnianych miejscowości. Całe szczęście, że mieszkańcy protestowali, ponieważ dzięki temu do dziś możemy podziwiać chociaż ruiny tych zamków.Aby zaoszczędzić materiał budowlany wykorzystywano kamień polny w dolnej części muru twierdzy.

Cytadela Grudziądzka bardzo dobrze służyła w celach obronnych, dostosowana do odpowiednich warunków czasu i broni, jakiej używano na początku XIX wieku.
Twierdza Grudziądz nie została zdobyta przez wojska napoleońskie jako jedna z nielicznych. Obroną Twierdzy Grudziądz dowodził Pruski feldmarszałek Wilhelm de Courbiere, który miał mówić, że oprócz króla Prus, który dzielnie walczy jest i drugi król Grudziądza, który miasto obronił przed wrogiem - miał na myśli siebie. Został pochowany w roku 1811 na terenie Cytadeli. Grób (a bardziej jego ruiny) stoi do dziś, a na pamiątką jego pochówku posadzono dwa drzewa dębowe, które do dziś rosną. Grób feldmarszałka został zniszczony w okresie międzywojennym, natomiast czy jego szczątki są do dziś - stanowią wielką zagadkę, pytania bez odpowiedzi, gdyż nikt nie szukał szczątków jego i jego żony.

Prawdą jest, że sama twierdza bardzo długo służyła jako obiekt obronny, ale należy mieć na uwadze, że i władze Pruskie uważały, że twierdzę trzeba unowocześniać, modernizować do potrzeb czasu.

Na terenie Cytadeli były plany wybudowania korytarzy podziemnych o łącznej długości 59 km. Wybudowano tylko 13 km ze względu na duże koszty pieniężne. Były to korytarze minerskie. Dla ciekawości dodam, że w twierdzy Grudziądz więziono powstańców listopadowych oraz styczniowych. W korytarzach podziemnych zimową porą znajdują schronienie nietoperze. Dziś znajduję się tu jednostka wojskowa.

W okresie dwudziestolecia miedzywojennego stacjonował tu 18 Pułk Ułanów, który stoczył bitwę w Kampanii Wrześniowej w czasie II Wojny Światowej pod Krojantami, niedaleko Chojnic.

Jedyną rzeczą, która położyła kres Twierdzy jako obiektu obronnego spełniającego swoją rolę, był rozwój techniki sprzętu wojskowego.

Obecnie jest możliwość zwiedzanie Cytadeli w święta narodowe np. 11 listopada i 3 maja.

Zobacz więcej zdjęć