Szembruk

Szembruk

Historia tej niewielkiej wsi położonej w gminie Rogóźno, w powiecie Grudziądzkim, ma swój początek pod koniec XIII wieku, za panowania Zakonu Krzyżackiego. Wieś została założona na wzgórzu w pobliżu rzeki Gardęgi. Na początku XIV wieku za panowania krajowego mistrza krzyżackiego Konrada von Sacka wieś cieszyła się licznymi nadanymi przywilejami.

W Szembruku znajduje się zabytkowy drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Bartłomieja, a odpusty są co roku pod koniec wakacji w okolicach 24 sierpnia. Parafia Szembruk powstała na przełomie XIII i XIV wieku, a sam kościół w swej historii ulegał kilkukrotnie zniszczeniom, głównie za sprawą wojen polsko-krzyżackich. Obecny kościół drewniany pochodzi z początków XVIII wieku. Jest konstrukcji zrębowej, położony na nowszym, kamienno-ceglanym podmurowaniu. Jeśli chodzi o wystrój wnętrza kościółka - jest wykonany w stylu barokowym. Natomiast wieża kościelna jest zbudowana według konstrukcji słupowo-ramowej, na której jest zawieszony dzwon pochodzący z początków XVIII wieku.

Osobą bardzo lubianą i szanowaną w parafii był ksiądz proboszcz - już nie żyjący - Mieczysław Barzowski. To właśnie za jego czasów w parafii została założona orkiestra kościelna, która do dziś towarzyszy w ważniejszych uroczystościach kościelnych. Sam ówczesny proboszcz grał na akordeonie, był postacią wesołą, otwartą na ludzkie problemy i krzywdy, był wrażliwym człowiekiem. Interesował się sportem - zwłaszcza piłką nożną. Takim go zapamiętałem. Został pochowany przy kościele.
Kościół wraz z cmentarzem przykościelnym należy do rejestru zabytków. Kościół należy do dekanatu Łasińskiego. Dla ciekawości dodam, że w miejscowości Szembruk w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowała się placówka straży granicznej z uwagi na to, że wieś znajdowała się na terenach przygranicznych z III Rzeszą Niemiecką. W okresie przedwojennym w Szembruku mieszkała znaczna mniejszość niemiecka, która w okresie II wojny światowej przysporzyła dużo problemów ludności polskiej współpracując na rzecz okupanta niemieckiego. Dla ciekawości dodam, że nazwa Szembruk w czasach zaboru Pruskiego nosił nazwę Schonbruck, co w przetłumaczeniu z języka niemieckiego na polski oznacza „piękny most”. Miejscowość Szembruk w chwili obecnej liczy około 550 mieszkańców.