Prawa autorskie

Copyright © 2019 by Edyta & Andrzej Falkowscy. Wszelkie prawa autorskie do obrazów i zdjęć zastrzeżone.

Wszystkie zdjęcia, jak również zawarta w Galerii Wiedzy i Obrazu Falkowscy (www.falkowscy.eu) grafika, są objęte ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637).

Bez naszej wiedzy i zgody zabrania się kopiowania zdjęć i treści tu zawartych.

Edyta i Andrzej Falkowscy