Malbork

Malbork

W pięknym zamku, za lasami, mieszkał Ulrich z Krzyżakami...

No, może nie tylko on, i nie tak od razu...

Ale od początku:

We wczesnym średniowieczu, kiedy to Malbork zamieszkiwała ludność Prus, była to osada pogańska o nazwie Zantyr. Dopiero od 1226 roku, po sprowadzeniu Zakonu Krzyżackiego przez Konrada Mazowieckiego, rozpoczęła się stopniowa chrystianizacja ziem.
Krzyżacy nawracali ogniem i mieczem, podbijając stopniowo ziemie Prus.

W roku 1308 stolica Państwa Zakonu Krzyżackiego została przeniesiona z Wenecji do Malborka.
Przez 148 lat rządzili tu Wielcy Mistrzowie Krzyżaccy.

Skąd nazwa Malbork?

Miasto początkowo nosiło nazwę Marienburg, co oznaczało Gród Maryjny, czy Miasto Maryjne.

Sam zamek był budowany i rozbudowywany przez blisko 150 lat. Zachował się jako największa budowla w Europie w stylu gotyckim.

W roku 1330 na zamku w Malborku, pod Złotą Bramą, dokonano zabójstwa Wielkiego Mistrza Wernera Von Orseln, który został zamordowany przez niejakiego Brata Jana Endorfa, który miał rzekomo zatarg z Komturem z Kłajpedy, który wyrzucił go z klasztoru za nieposłuszeństwo.
Zamordowany Wielki Mistrz Werner Von Orseln został pochowany w Katedrze w Kwidzynie.
Sprawca zabójstwa, Jan Endorf, został postawiony przed Sąd Kapituły Krzyżackiej, który orzekł, że sprawca zostanie dożywotnio uwięziony i będzie żył o chlebie i wodzie.

W roku 2007 w Katedrze Kwidzyńskiej odkryto jego szczątki, oraz dwóch innych Mistrzów Krzyżackich.

Po II Pokoju Toruńskim zamek został wykupiony przez Króla Kazimierza Jagiellończyka za długi, które miał Zakon Krzyżacki wobec Rycerzy z Czech.
Malbork został włączony do Państwa Polskiego i pełnił przez ponad 300 lat funkcję miasta wojewódzkiego.
Stolica Zakonu Krzyżackiego została przeniesiona do Królewca.

Od roku 1772, po II rozbiorze Polski, Malbork został wcielony do Państwa Pruskiego.
Zamek po rozbiorach pełnił przez pewien czas funkcję magazynu zbożowego, potem również funkcję arsenału (magazynu broni).
Brak inwestycji oraz uczynienie z zamku magazynów doprowadziło do tego, że zamek podupadał.
Dopiero niemiecki konserwator zabytków, Conrad Steinbrecht pozyskał fundusze na odrestaurowanie budowli.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego do Malborka zjeżdżali się oficerowie niemieccy na różnego rodzaju narady.

W wyniku klęski Niemiec w II Wojnie Światowej, Malbork został ponownie wcielony do Państwa Polskiego.

Warto dodać, że zamek w Malborku nie został nigdy zdobyty orężem, podczas wojen.

Zamek do 1772 roku był jedą z rezydencji królów Polski.

Zobacz więcej zdjęć