Kliczków

Zamek Kliczków

Zamek Kliczków został założony pod koniec XIII wieku za panowania ostatniego z Piastów Śląskich - Bolka Surowego, który uchodził za władcę zamkniętego w sobie. Podchodził do wszystkiego emocjonalnie, a niekiedy był bardzo nieobliczalny.

Zamek usytuowany jest w Borach Dolnośląskich, w pobliżu rzeki Kwisy. Sam zamek w zewnętrznym wyglądzie i stylu przypomina zamki usytuowane np. w Bawarii czy też z Francji .W samych Borach Dolnośląskich było dużo dzikiej zwierzyny, co sprawiło, że właściciele zamku Kliczków zapraszali na liczne łowy myśliwskie. Na zamku Kliczków gościł czterokrotnie ostatni cesarz Prus Wilhelm II.

Sam zamek był usytuowany w trudno dostępnym miejscu, w pobliżu licznych mokradeł, co było dobrym miejscem na wzniesienie warowni przygranicznych z okresu średniowiecza. Południowo - wschodnie skrzydło ukrywa najstarszą część zamku.
Zadaniem zamku była obrona przed najazdami czeskimi, a sam zamek był areną walk pomiędzy królem Czech Wacławem, a Bolkiem Surowym, który szczęśliwie i skutecznie bronił swego zamku. Pod koniec XIV wieku zamek stracił swe położenie strategiczne. Pod koniec XIV wieku następuje najlepszy okres zamku, kiedy to zamek zostaje wykupiony przez ród niemiecki rodziny Rechenbergów. Natomiast okres świetności zamku przerywa wojna trzydziestoletnia pomiędzy katolikami, a protestantami - wojna na tle religijnym .W zamku w okresie najlepszej świetności goszczono tu króla Czech, oraz cesarza Niemiec Macieja co dodatkowo podkreśla znaczenie tego miejsca, a także pozycję jego właścicieli. Na kolejną wizytę z wybitnych gości , których goszczono na zamku trzeba było czekać bardzo długo – bo aż do końca XIX wieku, kiedy przybył cesarz niemiecki Wilhelm II.

We wschodniej części zamku można dostrzec pozostałości po fosie. Na dawniejszą obecność fosy wskazuje obecność kamiennego mostu.

Ostatnim właścicielem zamku Kliczków był hrabia z rodu Solms-Baruth, który nie popierał polityki władz III Rzeszy, ale też jawnie o tym nie mówił, spotykał się na różnych tajnych naradach z innymi hrabiami rodów szlacheckich poza zamkiem Kliczków. Po zamachu na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu został aresztowany i podejrzany jako potencjalny zamachowiec. Jednak ocalał dlatego, że cały swój majątek - Zamek Kliczków przepisał Himlerowi na rzecz dobra dla III Rzeszy Niemieckiej. XX wiek nie był zbyt łaskawy dla zamku, choć nie ucierpiał z powodu zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej, to po jej zakończeniu prawie cały majątek został rozkradziony przez wojska radzieckie, oraz miejscowych szabrowników. Obiekt zamku do początku lat siedemdziesiątych XX wieku został prawie całkowicie zniszczony i podjęto po tym okresie próby odrestaurowania go. Natomiast pod koniec XX wieku sytuacja zamku uległa poprawie po przejęciu przez prywatną firmę, która przywróciła dawny blask tego zamku.

Na terenie zamku znajduje się jedyny w Polsce, a drugi w Europie cmentarz dla koni. Jednak ocalały po drugiej wojnie tylko dwa groby, trzeci grób pochówku konia pochodzi z czasów współczesnych z połowy lat 90 tych XX wieku. Park zamkowy jest w stylu angielskim, jest tu dużo rzadko spotykanych gatunków drzew, a sam wjazd do zamku stanowi aleję lipową. Wnętrza komnat zamkowych są wykonane w stylu renesansowych, a samych komnat w zamku jest około stu.

Zobacz więcej zdjęć